ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όταν οι δεύτερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση δίνουν και δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, τότε σίγουρα κάτι καλό έχει λειτουργήσει. Το Berlin Rebel High School το έχει πετύχει όπως φαίνεται μέσα από το Ντοκιμαντέρ του Alexander Kleider, ενώ υπήρξε και ο ίδιος μαθητής του.

Στο Μουσείο Μπενάκη-Πειραιώς 138 έγινε η προβολή του Ντοκιμαντέρ Berlin Rebel High School την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για Παιδιά και Εφήβους KinderDocs. Ομιλητές πριν και μετά την προβολή, η Δήμητρα Κουζή, παραγωγός ντοκιμαντέρ και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Kinderdocs, και ο Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός-κοινωνιολόγος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου. Συνομίλησαν με εκπαιδευτικούς και μαθητές μετά την προβολή της ταινίας τόσο για τα εκπαιδευτικά συστήματα Ελλάδας και Γερμανίας, όσο και για τις εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης, όπως αυτές εμφανίζονται στο συγκεκριμένο Ντοκιμαντέρ. Φιλική υποστήριξη στην προβολή του Ντοκιμαντέρ Berlin Rebel High School παρείχε το μη κερδοσκοπικό σωματείο Vision Network Athens.