ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 18.30-21.00, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Κατάκτηση Πρώτης και Δεύτερης Γλώσσας» του Επίκουρου Καθηγητή ΑΠΘ, Δρα Νικολάου Κατσαούνη, παρουσίαση του Μη κερδοσκοπικού Σωματείου Vision Network Athens και των δράσεών του σε θέματα διαπολιτισμικών επαφών μεταξύ γερμανόφωνου και ελληνόφωνου χώρου στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και της Επιστήμης. Στην εσπερίδα μίλησαν οι κ.κ Μαρία Μελίνα Λαϊνά και Μαρία Λαμπίρη από το ΔΣ του Σωματείου και τα τακτικά μέλη Χριστίνα Μαρκούδη, Δανάη Πρίσιλα Μούσα και Μιρέλλα Φλώρου. Στην εσπερίδα παρουσιάστηκαν οι σκοποί και στόχοι του Σωματείου και των δράσεών του στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ακολούθησε ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, το πρόγραμμα Salto Youth, τις δυνατότητες επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης, διάχυση εμπειριών από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες εθελοντισμού. Παράλληλα υλοποιήθηκε Επιστημονικό Εργαστήριο με τη Μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης από τις κ.κ. Μαρία Μελίνα Λαϊνά και Μαρία Λαμπίρη με θέμα: «Perspektivenwechsel. Συν-Διαμορφώνοντας την Κοινωνία των Πολιτών». Η εσπερίδα ήταν υπό την αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Την εσπερίδα παρακολούθησαν φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ και εκπρόσωποι γερμανόφωνων φορέων.