ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τον Δεκέμβριο του 2020 ξεκίνησε η συνεργασία του μη κερδοσκοπικού σωματείου Vision Network Athens με τον διαδικτυακό ιστότοπο flash.gr Στο πλαίσιο αυτό ο flash.gr φιλοξενεί συνεντεύξεις, κείμενα και άρθρα με αυθεντικό περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται συσσωρευτής πρωτότυπου υλικού από την Κοινωνία των Πολιτών για την Κοινωνία των Πολιτών. 

https://www.flash.gr/tag/vision-network-athens