ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το μη κερδoσκοπικό Σωματείο Vision Network Athens υλοποίησε την Κυριακή 18 Απριλίου 2021 στις 19.00,  διαδικτυακή βιωματική δράση εμψύχωσης και ενδυνάμωσης των μελών του με τίτλο «επαVα-συΝδεόμAστε», στην οποία συμμετείχαν μέλη του Σωματείου από την Ελλάδα και τη Γερμανία. 

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής παρουσιάστηκε η μέθοδος της Γλωσσικής Εμψύχωσης μέσα από Ασκήσεις-Παιχνίδια από τους γλωσσικούς εμψυχωτές-μέλη του Σωματείου, Αντώνη Παπαμιχαήλ και Αναστασία Πρωτοψάλτη.

Η κλινική Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια Ντέπη Ρίζου, τακτικό μέλος του Vision Network Athens, μίλησε για την ψυχική ανθεκτικότητα με τίτλο παρουσίασης «Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω της δυναμικής της ομάδας».

H Μελίνα Βούρη και Μαρία Λαμπίρη, εκπαιδευτικοί, ειδικευμένες στην εκπαίδευση ενηλίκων και την εμψύχωση ομάδων, συντόνισαν βιωματική άσκηση για την σύνδεση και επανασύνδεση των μελών  του Σωματείου με στόχο την εμψύχωση και ενδυνάμωσή τους.

Ακολούθησε παρουσίαση των μελλοντικών δράσεων του Σωματείου από την Πρόεδρο Μαρία Μελίνα Λαϊνά καθώς και ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών για την ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών την περίοδο μετάβασης από την καραντίνα στην νέα καθημερινότητα.