Οι Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας Εκπαίδευσης στην εποχή της Πανδημίας

Σωκράτης Χαμαλίδης: Ασφαλή, καθαρά και πλήρως εξοπλισμένα σχολεία, έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, Σωκράτης Χαμαλίδης, απαντά σε ερωτήματα του μη κερδοσκοπικού σωματείου Vision Network Athens σχετικά με τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Το όραμά του είναι ασφαλή, καθαρά και πλήρως εξοπλισμένα σχολεία, έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας.

Ποιος είναι ο ρόλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους;

Ο ρόλος της είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολικών μονάδων και αφορούν ΔΕΚΟ, θέρμανση, αποχέτευση, αγοράς  αναλώσιμων υλικών κλπ. Επιπλέον: η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και κάθε είδους εξοπλισμού τους, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

Από ποιους αποτελείται η επιτροπή αυτή;

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, τα οποία είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, και δημότες ή κάτοικοι του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας. Αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, εκ των οποίων δύο Διευθυντές Σχολείων, ένας εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και ένας Εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων.

Από που προέρχεται η χρηματοδότηση της επιτροπής;

Χρηματοδοτείται από εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Προέρχονται: από επιχορηγήσεις των Δήμων, από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, από προσόδους της σχολικής περιουσίας, από κάθε είδους εισφορές, δωρεές κλπ., από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Η κατανομή πιστώσεων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψιν: τον αριθμό των μαθητών-τριών, τον αριθμό των τμημάτων , τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας/γυμναστηρίων/πολλαπλών χρήσεων κλπ, την παλαιότητα των κτιρίων, τις ειδικότερες ανάγκες.

Τι έργα μπορεί να διεκπεραιώσει η επιτροπή;

Μικρής κλίμακας, διότι η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας πχ  στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους Ο.Τ.Α.

Διαφοροποιήθηκε η δράση της επιτροπής εν μέσω πανδημίας;

Εν μέσω πανδημίας οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, μερίμνησαν έγκαιρα για την προμήθεια απολυμαντικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, πραγματοποίησαν έγκαιρα συχνές και επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις στις εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς επίσης πρόσφερε στην μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα όπου κρίθηκε αναγκαίο test covid 19. 

Ποιο είναι το όραμα της επιτροπής;

Ασφαλή, καθαρά και πλήρως εξοπλισμένα σχολεία, έτοιμα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, ιδιαίτερα στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν καιρώ πανδημίας.

BIO

Σωκράτης Χαμαλίδης, Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Είναι κάτοχος διπλώματος MSc στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία (O.Π.Α., πρώην ΑΣΟΕΕ), με σπουδές στις Γραφικές Τέχνες – Τυπογραφία στα ΤΕΙ Αθήνας και στην Αγγλία (Reading University) με Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Στο παρελθόν εργάσθηκε στην Τεχνική Διεύθυνση Πολυεθνικής Εταιρίας εκτύπωσης και δημιουργίας δοχείων αλουμινίου. Από το 1997 έως  σήμερα εργάζεται  στο Τμήμα Μάρκετινγκ Ελληνικής Εταιρίας Τροφίμων.