ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Το παρόν κείμενο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικότερα τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση αυτών. Τα προβλεπόμενα επί του παρόντος βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα ακόλουθα για την ασφαλέστερη διαχείριση και καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα «ΒΙΖΙΟΝ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ ΑΘΕΝΣ», στην αγγλική γλώσσα “VISION NETWORK ATHENS ”και έδρα στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο αποτελεί ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 2018.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία σας συλλέγονται απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας (http://www.visionnetwork.eu) ή κατά την επικοινωνία σας μαζί μας εν μέσω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωματείου. Τα στοιχεία αυτά είναι κατά βάση το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται αποσκοπεί στην καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και την ενημέρωσή τους σχετικά με προγράμματα, εκδηλώσεις, και σεμινάρια που διοργανώνονται από το Σωματείο. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε δράση του Σωματείου (συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) αποβλέπει, όπως αναγράφεται και στο καταστατικό αυτού, στην προώθηση της τέχνης και των γραμμάτων σε κάθε τους μορφή, του πολιτισμού εν γένει, της εκπαίδευσης, των επιστημών και κάθε ειδικότερου τομέα ή/και κλάδου των προαναφερθέντων, του διεθνούς φρονήματος, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ιδέας της αλληλοκατανόησης των λαών όπως επίσης στην προώθηση και ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του Σωματείου και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διοικητικό προσωπικό το οποίο δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για . Για την διατήρηση των δεδομένων εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας κατ’εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου όπως περιγράφεται ανωτέρω.

ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όπως υπαγορεύουν οι σχετικές διατάξεις ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.

Ειδικότερα:

Επισημαίνεται η δυνατότητα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (διεύθυνση- Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο- 210 6475600, ιστοσελίδα- www.dpa.gr) εφόσον θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και η επεξεργασία αυτών παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις.